هدف از به وجود آمدن شتابدهنده تیمسرا، یافتن راه حل هایی برای مسائل و نیازها در دنیای واقعی و رفع مشکلات سازمان ها و نهادهاست.
مثلا ممکن است سازمانی یا شرکتی از جنس بیمه، لوازم التحریر، قرآن و معارف اسلامی، شهرداری و … مشکل یا مسئله ای که با آن در فرآیند کاری خود روبروست را به تیمسرا اعلام نماید. تیمسرا مسابقه ای را تحت عنوان مسابقه مسئله سازمان x به مخاطبان خود اعلام می نماید. سپس افراد به صورت تیمی وارد فرآیند پیش شتابدهی آنلاین تیمسرا می شوند و هر یک با استفاده از اطلاعات تخصصی سایت تیمسرا در مورد آن موضوع، با مسئله بیشترآشنا شده و مدل کسب و کار خود را تکمیل نموده و راه حلی برای آن مسئله پیدا می کنند. مثلا ممکن است یک تیم با راه اندازی یک برنامه کامپیوتری این مشکل را حل نماید و یا تیم دیگری با جابجا نمودن چند المان در فرآیند با استفاده از نرم افزارهای جایابی و جانمایی این کاررا انجام دهد. در پایان تیمی که بهترین راه حل را ارائه داده است، مقام اول را کسب کرده و به مرحله شتابدهی راه می یابد و از سوی صندوق سرمایه گذاری، سرمایه کارآنها تامین می گردد.
سازمان ها و نهادهای دولتی یا خصوصی می توانند با پر کردن دقیق فرم ذیل، تیمسرا را از ایده یا مساله ای با آن روبرو هستند آگاه سازند. پس از آن، تیمسرا با افراد پرکننده فرم ها تماس گرفته و مذاکرات لازم را با آنها انجام می دهد.

فرم سفارش طرح