امروزه نهادهای مختلفی در کشور برای حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه ایجاد شده اند که از استارت اپ ها حمایت کنند. شتاب دهنده ها یکی از موفق ترین این نهادها هستند. شتاب دهنده ها در دوره های زمانی مشخص فراخوان داده و پس از ارزیابی طرح ها و تیم های متقاضی، تعداد مشخصی را برای یک دوره شتابدهی دعوت می کنند. شرایط فعلی دوره های شتابدهی نواقص و مشکلاتی را به همراه داشت که طرح تیم سرا به منظور حل مشکلات فعلی، تکمیل مدلهای حمایتی و تقویت اکوسیستم کارآفرینی در کشور ارائه شده است.

مشکلات مدلهای شتابدهی:
1- ایده:
شتابدهنده ها معمولا در خصوص طرح ها و ایده های حمایتی منفعل بوده و تنها طرح های پیشنهادی را ارزیابی می کنند. در حالی که معمولا شتابدهنده ها باتوجه به سابقه فعالیت خود و حضور فعالانه در اکوسیستم کارآفرینی در کشور، بهتر از تیم ها اولویت ها و فرصت ها را شناسائی کرده و ایده ها و طرح های بهتری را برای شروع کسب و کار پیشنهاد می دهند. در سازوکار فعلی عمدتا پیشنهاد ایده ها از طرف تیمها بوده و شتاب دهنده ها تنها موضوع و حوزه فعالیت خود را مشخص و ایده های درخواستی را محدود به حوزه فعالیت خود می کنند. از طرفی برخی تیم ها به دلیل ترس از دزدیدن شدن ایده خود، از بیان ایده خودداری میکنند. و یا تصورات غیر واقعی در مورد با ارزش بودن و کامل بودن ایده پیشنهادی خود را دارند که کار ارزیابی و حمایت های بعدی را سخت می کند.
2- تیم:
مهمترین بخش استارت آپ تیم اصلی استارت آپ است. بسیاری از تیم های متقاضی حمایت به دلیل عدم تشکیل تیم کامل و هماهنگ از حمایت های شتابدهی محروم می شوند. همچنین شتابدهنده ها تا زمان ارزیابی تیم ها نقشی در تشکیل، اصلاح و تکمیل تیم ها متقاضی ندارند. در حالی که ممکن است برخی تیم ها با مشاوره ها و حمایت های اولیه بتوانند سد اول را به خوبی بگذرانند و وارد مرحله شتابدهی شوند. مشکل دیگر در ارزیابی تیم هاست. ارزیابی ایده ها و طرحها کار سختی نیست، اما ارزیابی تیم ها خیلی مهمتر و سخت تر است. در زمان ارزیابی اول معمولا هنوز تیمها کار اجرایی انجام نداده اند و تنها طرحی را پیشنهاد داده اند. ارزیابی توانمندی تیم، هماهنگی فرهنگی و … طی چند جلسه مصاحبه و قبل از شروع اجرای طرح، کار بسیار سختی است.
دوره پیش شتابدهی آنلاین تیم سرا
در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی ایده ها، نیازها و مسائلی دارند که به دنبال راه حل میگردند. یا سرمایه کافی برای اجرای طرحی را دارند ولی تیمی را نمیشناسند که بتواند راه حل مذکور را اجرا کند. تیم سرا محلی است که مسائل و ایده ها کارفرما یا سرمایه گذار مطرح در قالب یک مسابقه پیش شتابدهی مطرح می شود و بهترین تیم دوره سرمایه لازم برای اجرای طرح را جذب می کند.

مراحل دوره پیش شتابدهی

  • اولین مرحله انتخاب یک مساله و ایده حل آن مساله است. این ایده ممکن است توسط تیمسرا به شما داده شود و یا اینکه ایده خودتان باشد.
  • مرحله دوم تیمسازی است. تیمسازی یکی از مهمترین عوامل در هر استارتاپ و کسب و کاری است که تیمسرا شما را در انتخاب افراد هم تیمی های مناسب کمک میکند.
  • مرحله سوم تکمیل بوم مدل کسب و کار است. این آموزش ها درسایت قرار گرفته است و تیم مشاوران تیمسرا شما را در تکمیل بوم مدل کسب و کار و آشنایی بیشتر با جنبه های گوناگون کسب و کارتان آشنا میکند.
  • مرحله چهارم ساخت یک نمونه یا پروتوتایپ از ایده تان است که پس ازیک کارگاه یک روزه که در تهران برگزار میکردد به شما سه هفته زمان و سه تا پنج میلیون تومان سرمایه داده می شود تا نمونه ای از ایده خود را جهت ارائه به سرمایه گذاربسازید.
  • مرحله پنجم معرفی به سرمایه گذار است. سرمایه گذاران و یا صندوقهای سرمایه گذاری خطرپدیر در صورت تمایل می توانند بر روی تیم و ایده شما سرمایه گذاری نمایند و تیمسرا شما را در زمینه معرفی به سرمایه گذاران یاری می کند.