کارآفرینان را در مسیر موفقیت حمایت میکنیم

توانمندسازی کارآفرینان مستعد برای خلق ارزش و رسیدن به رویاهایشان است

 

male-consultant-copy

ایده خود را انتخاب کنید


مشاوران خبره ما در زمینه کسب و کار و استارتاپ، ایده ای را که یک مساله واقعی است به عنوان مسابقه در هر دوره اعلام می نمایند. بسیاری از ایده ها از مشکلات واقعی سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی ناشی می شود که شما باید راه حل آن مشکل رایافته و در قالب یک استارتاپ ارائه نمایید  .

money

حرفه ای تیم سازی کنید


ما اینجا به شما یاد می دهیم که چگونه به طور حرفه ای تیمسازی کنید و افراد با تخصصهای مورد نیاز در کارتان را چگونه انتخاب کنید. ما افراد را از سراسر ایران برای کمک به شما و پیوستن به تیم شما معرفی می کنیم. با توجه به اینکه تیم خوب در موفقیت کسب و کار نقش بسزایی دارد.

collaboration

مدل کسب و کارتان را بسازید


پس از اینکه ایده خود را مشخص کردید و تیم خود را ساختید. بایستی با آموزشهایی که به شما داده میشود مدل کسب و کار خود را کامل نمایید. کامل کردن مدل کسب و کار کمک به شما کمک شایانی میکند تا با نیازهای مشتری، رقبا، حجم بازار، کانالهای توزیع و سایر المان های کسب و کارتان را بهتر بشناسید. .

 

male-consultant-copy

اطلاعات تخصصی بگیرید


مشاوران خبره ما در زمینه های مختلف، اطلاعات مورد نیاز شما مربوط به ایده ازجمله بازار، اطلاعات فنی، محتوا و… را در قالب نوشته ها، ویدئوها، اصوات و… روی سایت تیمسرا قرار می دهند تا شما با مطالعه آنها، اطلاعات تخصصی خوبی در حوزه کار خود پیدا کنید..

money

نمونه ای از کار خود را بسازید


پس از اینکه ایده خود را مشخص کردید و تیم خود را ساختید. همچنین بوم مدل کسب و کار خود را کامل نمودید تا سقف سه میلیون تومان به شما سرمایه می دهیم تا بتوانید نمونه ای ازکار خود را ساخته و هزینه هایتان را پوشش دهید. شما سه هفته زمان دارید تا نمونه را بسازید.

collaboration

سرمایه جذب کنید


در پایان هر دوره پیش شتابدهی آنلاین که به مدت شش هفته به طول می انجامد، یک تیم به عنوان برترین تیم انتخاب میشود. این تیم به دوره شتابدهی تیمسرا وارد شده و سرمایه پروژه مربوطه به صورت سرمایه گذاری جسورانه به تیم اعطا میشود.  .

 

 

آخرین مسابقه ها